SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI

Anlaşmanın son sürümü bu adreste: http://voicedocs.com/help/terms.html

ÜRÜN'Ü KULLANMANIZ BU KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. BU LİSANSIN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜ KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN ÜRÜN'Ü KULLANMAYIN.

Aşağıdaki Son Kullanıcı Lisans Anlaşması siz (“KULLANICI”) ve esas iş merkezi Almanya, 50825 Köln, Franz-Liszt-Straße 7 ünvanında bulunan Voicedocs Software GmbH “VOICEDOCS” arasında, Voicedocs yazılım ürünü (“ÜRÜN”) ile ilgili yasal bir akittir.

DENEME VE ABONELİK

ÜRÜN deneme amaçlı olarak lisanslanıyor. Deneme ÜRÜN'ünü kullanma haklarınız deneme süresiyle sınırlandırılmıştır. Deneme haklarınızı, abonelik haklarına dönüştürme seçeneğiniz vardır. Dönüştürme seçenekleri size deneme sürenizin sonuna gelindiği zaman sunulur. Deneme süresinin bitiminden sonra dönüştürme yapılmazsa, deneme yazılımı artık çalışmaz.

ABONELİĞİN OTOMATİK YENİLENMESİ

Abonelik döneminin sonunda abone ücretinin otomatik olarak hesabınızdan tahsil edilerek abonelik döneminin uzatılmasını kabul edersiniz. Aboneliği istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

MÜLKİYET HAKLARI

ÜRÜN, patent, telif hakkı veya ticari sır kanunlarıyla korunmaktadır. Üründeki tüm sahiplik hakları ve fikri mülkiyet hakları VOICEDOCS'da kalacaktır. Bu lisans sadece ÜRÜN'ü kullanmanıza olanak verir. ÜRÜN'ü üçüncü şahıslara satamazsınız veya kiraya veremezsiniz.

GARANTİLERİN KAPSAM DIŞI TUTULMASI

ÜRÜN'Ü KULLANMA RİSKİNİN SİZE AİT OLDUĞUNU VE ÜRÜN'ÜN "OLDUĞU GİBİ" VE “MEVCUT OLDUĞUNDA” VERİLDİĞİNİ AÇIKÇA ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ. ÖZELLİKLE, VOICEDOCS VEYA TEDARİKÇİLERİ SİZE ÜRÜN'Ü KULLANIMINIZIN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI, ÜRÜN'Ü KULLANIMINIZIN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, ÜRÜN'Ü KULLANARAK EDİNECEĞİNİZ BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜVENİLİR OLACAĞINI BEYAN VEYA GARANTİ ETMEMEKTEDİR.

 

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

HİÇBİR DURUMDA VOICEDOCS VEYA TEDARİKÇİLERİ ÜRÜN'ÜN KULLANIMINDAN DOĞAN HERHANGİ BIR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, EKONOMIK YA DA DOLAYLI ZARARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. HİÇBİR DURUMDA VOICEDOCS'UN (TEDARİKÇİLERİ DAHİL) SORUMLULUĞU ÜRÜN IÇİN KULLANICI TARAFINDAN ÖDENEN MİKTARI AŞAMAZ.

KONUŞMA TANIMA SİSTEMİNİN İSTATİSTİKSEL MODELLER TEMELİNDE ÇALIŞTIĞI İÇİN HATALARIN OLMASININ DOĞAL OLDUĞUNU ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ. TANIMA SONUÇLARINI KULLANMADAN ÖNCE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN SİZİN SORUMLULUĞUNUZ OLMASINI KABUL EDERSİNİZ.

ÜRÜN İNTERNET ÜZERİNDEN ÇALIŞIR. VOICEDOCS ÜRÜN'Ü KULLANIRKEN ÖDEDİĞİNİZ İNTERNET ÜCRETLERİNDEN VE YAVAŞ İNTERNET BAĞLANTISI NEDENİYLE ÜRÜN'ÜN İYİ ÇALIŞMAMASINDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

VOICEDOCS BİLGİSAYARINIZA VEYA AĞINIZA SALDIRI SONUCUNDA VERİ KAYBI VEYA SIZINTISINDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

PAYLAŞILAN VERİ VE GİZLİLİK

Konuşma tanıma sırasında sesiniz ve işletim sisteminin türü hakkında bilgiler Voicedocs sunucusuna gönderilir. Bu verilerin yazılımın performansını artırmak için kullanılabileceğini kabul edersiniz. Voicedocs, asla bu bilgiyi üçüncü taraflarla paylaşmaz veya başka bir amaçla kullanmaz. Voicedocs asla kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel bilgi toplamaz.


ÜRÜN'E MÜDAHELE

Hangi sebep ve maksatla olursa olsun, ÜRÜN'ün herhangi bir parçasının veya ÜRÜN'ün tümünün işleyişi, işleyiş aşamaları, işleyişinde kullandığı teknik ve teknolojiyi açığa çıkarma, anlama, derlenmiş ya da yarı derlenmiş kaynak kodlarının nitelik ve/ve ya niceliğine müdahale etme ve çalışma şeklini açığa çıkarma ya da inceleme çalışmasında bulunamazsınız, bu amaçla hareket edenlerle işbirliği içinde olamazsınız.

UYGULANACAK HUKUK

Bu sözleşmenin yorumlanması ve ihlali iddiaları, milletlerarası bağlama kuralları hesaba katılmadan, Almanya Federal Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

 

ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK

VOICEDOCS, zaman zaman bu lisans anlaşması üzerinde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler yapıldığında, VOICEDOCS, lisans anlaşmasının yeni bir kopyasını http://www.voicedocs.com/help/terms.html adresine koyar ve ÜRÜN üzerinden değişiklik hakkında sizi bilgilendirir. Lisans anlaşmasının değiştiği tarihten sonra ÜRÜN'ü kullanmanız halinde, bu durumun güncellenmiş lisans anlaşmasını kabul ettiğiniz şeklinde yorumlanacağını kabul edersiniz.