Ses ve video dosyalarını otomatik deşifre eden programları ne zaman kullanmalı?

Öncelikle, deşifre yaparken amacımızın ses / video şeklindeki insan konuşmasının metne geçirilmesi olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Bu deşifreye transkripsiyon da denir.
Bir insan tarafından gerçekleştirilen deşifreye elle deşifre, Voicedocs Transcriber gibi program tarafından gerçekleştirilen deşifreye ise otomatik deşifre denir.

Voicedocs Transcriber programını kullnarak ses ve video dosyalarını metne otomatik olarak dökmenin iyi sonuçlar verdiği tüm haller, burada  açıklanmıştır.

Şimdi bu soruyu cevaplayalım:

Bir konuşmacının (veya birkaç  konuşmacının)  söylediklerini  Voicedocs otomatik deşifre programı ile hata olmadan veya az sayıda hatayla deşifre olması için nasıl kaydetmeliyiz?

Voicedocs deşifre programının  kullanımında  ses kayıtlarıyla ilgili  kuralları daha sonra konuşacağız. Bu kurallar, sadece yukarıda belirtilen program için değil, tüm otomatik transkripsiyon programları için de evrenseldir ve uygundur.

Eğer deşifre etmeniz gereken bir ses kaydı arşiviniz varsa, bu transkripsiyonun otomatik bir transkripsiyon programı ile gerçekleştirileceğini düşünürsek, tüm kayıtların kalitesini göz önüne almalısınız. Aksi takdirde, hem doğru hem de yanlış yazılmış metinler olacaktır.

Eğer gelecekte otomatik transkripsiyon programı kullanacaksanız, kayıt işlemi sırasında transkripsiyonun kalitesini etkileyen faktörleri dikkate almalısınız.

Bu kurallara uyarsanız, emin olun - minimum hata ile kaliteli bir metin oluşturacaksınız.

 

Otomatik çeviri programı: Voicedocs Transcriber

 

Ses kayıtları için gereklilik

Eğer Voicedocs transcriber’ı kullanmaya karar verdiyseniz, en kısa sürede kaliteli sonuç elde etmek için (yani metin düzenlemeye çok fazla zaman harcamamak için) bu basit kurallara uymalısınız:

1. Konuşmayı kayda almak için cihaz konuşmacının ağzına yakın olmalıdır;
2. Eğer söz konusu birkaç konuşmacının ses kaydı olursa, birbirlerini kesmemeleri, aynı zamanda konuşmamaları
ve art arda konuşmaları tavsiye edilir;
3. Konuşma kaydı gürültüsüz bir ortamda yapılmalı ve kayıt kalitesi mümkün olduğunca yüksek olmalıdır.

Eğer kayıt sırasında bu koşulları sağlayabilirseniz, otomatik transkripsiyon programı az sayıda hata ile doğru metin üretecek, sinir hücrelerinizi korumanıza yardımcı olacak ve zaman ile para tasarrufu sağlayacaktır.

Aksi takdirde, "play-stop-play" düğmelerine sürekli basarak ve klavyede uzun uzun yazarak, eski moda elle transkripsiyon yoluna başvurmanız gerekecektir.

Sonuç olarak, koşullara uygun ses kaydı,  transkripsiyona harcanan zamanı 2-3 kat veya daha fazla azaltmanıza yardımcı olur.
Kendiniz karar verebilirsiniz:  Ya bir konuşmanın kaydı sırasında yukarıda listelenen 3 basit kurala uyarak, asgari çaba ve zamanla transkripsiyona ulaşırsınız ya da konuşmayı düzensiz bir şekilde kaydedersiniz ve daha sonra transkripsiyon üzerinde çok fazla zaman ve çaba harcarsınız.

Otomatik transkripsiyon için pratik ses oluşturma ipuçları

 

Soru şu şekildedir: Az önce denildiği gibi, üstte listelenen 3 koşulu gözlemleyerek bir ses kaydı yapmak mümkün mü?

1. Genelde, konuşma kaydeden bir gazeteci (veya bir başkası) mikrofonunu (diktafon, telefon, ...) konuşmacının ağzına mümkün olduğunca yakın tutmaya çalışır. Herkes uzun bir mesafeden kaydedilen bir konuşmanın kopyalanmasının imkânsız olduğunu anladığı gibi,  röportaj yapmak için de bunun anlamsız olduğunu biliyor.

2. Birkaç kişinin katıldığı bir yuvarlak masada, tartışma veya başka olayların kaydedilmesini tüm konuşmacılarla önceden kararlaştırabilirsiniz (böylece birbirlerini kesintiye uğratmazlar). Örneğin, bunun için bir moderatör, veya başkasını seçebilirsiniz. Bunun birçok yolu vardır. Nedeni normal ve uygar bir şekilde açıklanırsa, herkes belirlediğiniz kuralları izlemeye çalışacaktır.

3. Yan seslerin etkisini ortadan kaldırmak için; daha sessiz bir yer bulabilir veya dışarıda güçlü bir rüzgar varsa mikrofon için ekran kullanabilirsiniz.

Her zaman bir çıkış yolu vardır. Bu koşulların gözlenmesi zor değildir ve çoğunlukla bu zor durumdan çıkış yolu bulunabilir.

Asıl önemli olan şudur;  kayıt için daha uygun koşulları organize etmeye biraz zaman harcarsanız, otomatik transkripsiyon programının avantajlarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.