Nicel Anket Verileri Nasıl Analiz Edilir

Nicel veriler, sayılardan veya miktarlardan oluşan bilgilerdir. Bu tür veriler genellikle çeşitli araştırma projelerinde kullanılır ve genellikle oylamalar ve anketlerden elde edilir. Nitel anketler açık uçlu sorular yöneltirken, nicel anketler çoğunlukla kapalı uçlu soru formatı kullanır. Nicel anketler, "Ne kadar?", "Ne kadar hızlı?", "Ne sıklıkla?" gibi sorulara yanıt alınmasını gereketirebilir veya yanıtlayanlardan basitçe “evet” ve “hayır” yanıtları vermelerini isteyebilir. Ayrıca, tüketicilerin belirli ürünlerle ilgili deneyimlerini bir ölçekte, örneğin birden ona kadar derecelendirmek için kullanabilecekleri, ölçeklendirilmiş sorulu anketler de vardır. Anketler ayrıca müşteri davranışı ve belirli bir ürünü satın alıp almayacakları hakkında tahminlerde bulunulmasını sağlar. Anket verilerini toplamak bir adımdır, ancak başarılı bir şekilde bunları analiz etmek başka bir şeydir - zorlu bir görevdir. İşte bu süreçte faydalı olabilecek bazı adımlar ve yöntemler.

1. Örneklem Büyüklüğü

Verileri analiz etmeden önce anketinizle ilgili yeterli geri bildiriminiz olduğundan emin olun. Yanıt oranı, bir anketi yapmak için kullandığınız yönteme bağlı olarak değişebilir. Çevrimiçi anketler, geleneksel anketlere kıyasla daha geniş bir kitleye ulaşır. Kaç kişiye anket yapmanız gerektiğinden emin değilseniz, örneklem büyüklüğü hesaplaması yapabilirsiniz. Doğru yanıt sayısını belirlemenizi sağlayan birçok çevrimiçi araç vardır.

2. Anket katılımcıları ve soruları

Anketinize katılacak yüzlerce yanıt verene ulaşabilir fakat yine de istediğiniz sonuçları elde edemeyebilirsiniz. Bunun nedeni, özellikle pazar araştırması yapıyorsanız, net bir hedef grubunuz olması gerekliliğidir. Örneğin, hem uzun süreli hem de yeni müşterilere anket göndermek farklı sonuçlarla sonuçlanabilir. Bu iki grup insan, ürününüz hakkında aynı görüşleri paylaşmayabilir, çünkü biri ürünü uzun süredir kullanıyor ve taraflı bir yanıta sahip olabilir, diğeri ise henüz ürün hakkında herhangi bir fikir oluşturmamış yeni bir müşteridir. Bu kriterlere göre farklı sorularla iki anket yapabilir ve iki set yanıt alabilirsiniz.

3. Çapraz tablo

Katılımcılarınızın hepsi farklı geçmişlere, demografik özelliklere vb. sahipse, verileri analiz etmek için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu yöntem, yanıtlayıcıları yaşadıkları yere, cinsiyete, yaşa, sosyal statülerine vb. göre alt gruplara ayırır. Çapraz tablo kullanmak, hedef grubunuzun sorulara nasıl yanıtlar verdiğini bilmenizi ve anketlerinizin “hedef olmayan” grup tarafından istilaya uğramamasını sağlar. Yeterince büyük bir örneklem boyutuna sahip olmalısınız çünkü insanları küçük alt gruplara her koyduğunuzda, her bir alt grup için örneklem büyüklüğünüz azalır. Birinci paragrafta belirtildiği gibi, örneklem büyüklüğünün hesaplanması böyle bir durumda yardımcı olur.

4. Sorular nasıl yanıtlanıyor?

Bir sonraki adım, anketinizin parçası olan farklı sorularla ilgili gelen geri bildirimlere bakmaktır. Ortak yanıtları kontrol edin ve bir eğilim oluşturmak için yeterince tekrarlanıp tekrarlanmadıklarını görün. Araştırma anketinizden bir sonuç çıkarabilmeniz için bir eğilim görmeniz gerektiği genel olarak kabul gören kanıdır. Varsa anket sonuçlarınızı öncekilerle karşılaştırmanız da mümkündür. Bu şekilde, geçmiş ve güncel anketler arasında değişen farklı örüntüleri kontrol edebilirsiniz.

5. Yazılım

Bazen büyük miktarlarda verinin analiz edilmesi uygun bir araç kullanılmadan imkansız bir hale gelir. SurveyMonkey, Google Forms, Zoho Survey, Typeform ve benzeri yazılımlar, süreci tamamen otomatik hale getirebilir ve işin bitme süresini kısaltabilir.